Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Superkuvan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

(seloste päivitetty 15.3.2024)

1. Rekisterinpitäjä

Osakeyhtiö Osk. Rajala (jäljempänä ”Superkuva”) Y-tunnus: 0197522-1
PL 175, 20101 Turku
Puhelin: 020 7530220

(Matkapuhelin-/paikallisverkkomaksu 17 snt/min.)

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jorma Helminen

Osakeyhtö Osk. Rajala
Sähköposti:
jorma.helminen@rajalacamera.fi

3. Rekisterin nimi

Superkuvan
asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”Superkuva asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Superkuvan kulloinkin kuuluvien yhtiöiden ja Superkuvan huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja mielipide- sekä markkinatutkimukset. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Superkuvan käyttötarkoitusten kanssa.

Superkuva voi käyttää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja kaikkiin edellä tässä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin, pääsääntöisesti kuitenkin tarjotakseen käyttäjän sijaintiin perustuvia palveluita tai mahdollistaakseen käyttäjän toimintaa koskevan sisäisen analyysin, edellyttäen, että käyttäjä on antanut Superkuvalle nimenomaisen suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön tai jos suostumus sijaintitiedon käyttämiseen yksikäsitteisesti ilmenee käyttäjän asiayhteydestä Superkuvan kanssa tai jos sijaintia koskevat tiedot ovat anonyymeja.

Käyttäjällä on oikeus valita hyväksyykö hän tunnistamistietojen keräämisen evästeillä, joita hyödynnetään mainonnassa, analysoinnissa sekä verkkosivujen ja asiakaskokemuksen parantamisessa. Lisätietoa evästeiden käyttötarkoituksesta löytyy tietosuojaselosteen kohdasta 8.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi

 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa

 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen

 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit, tuotteiden ja palveluiden myynti-, osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot)

 • rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet

 • sukupuoli

 • syntymäaika

 • kieli

 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

 • verkkokäyttäytymistä Superkuvan verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot)

 • Palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • asiakasnumero

 • tuotetiedot

 • laskutus- ja perintätiedot

 • ostohistoria

 • ostopaikka

 • maksutapa

 • toimitustapa

Rekisterissä voidaan käsitellä yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • käyttäjätunnus

 • salasana

 • nimimerkki (esim. arvostelut)

 • tunnistetun käyttäjän palveluun liittyvät tiedot, kuten palvelun ominaisuuksien käyttötiedot


6. Asiakastietojen säilytys

Superkuva
säilyttää asiakastietojaan Suomessa. Konesalit ja kaupan järjestelmien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla, jossa palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Asiakastietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Asiakkaan henkilökohtaisia tietoja säilytetään kirjanpidossa ja kuluttajakaupassa tapauksen mukaisesti tarvittava aika laissa asetettujen määritysten mukaisesti. Asiakkuuden päättymisen tai kuluttajakaupan jälkeen tietoja säilytetään 3 vuotta mahdollisten reklamaatioiden varalta.


7. Asiakastietojen tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän toteaa tietosuoja-asetuksissa tapahtuneen rikkomista. Asiakas voi koska tahansa lopettaa asiakkuutensa ja pyytää poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

8. Evästeiden käyttö sivuilla

Superkuva kumppaneineen käyttää verkkosivuillaan evästeitä, joiden avulla keräämme tietoja käyttämistäsi palveluista. Mikäli annat suostumuksen myös tunnistamistietojen keräämiseen, voimme näin tarjota sinulle kohdennettua mainontaa, kehittää ja analysoida verkkopalveluamme sekä parantaa asiakaskokemusta verkkosivuillamme ja palveluissamme.

Evästeet ovat dataa, jota selain tallentaa sivustolla vierailevan koneelle vierailevan tunnistamiseksi. Evästeet tallentuvat tietokoneelle, älypuhelimeen ja tablettiin sivuilla vierailtaessa. Jotkin evästeistä ovat välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta.

Välttämättömät evästeet sallivat verkkosivun perustoimintojen käytön, kuten suojattujen alueiden käytön, sivulta toiselle siirtymisen sekä ostoskorin toiminnan. Verkkosivusto ei toimi oikein ilman näitä evästeitä.

Toiminnalliset, tilastolliset sekä markkinoinnissa käytetyt evästeet mahdollistavat kohdennetun mainonnan ja tuotesuosituksien tarjoamisen sekä mahdollisuuden kehittää verkkopalveluita asiakasystävällisemmäksi saadun analytiikan avulla. Näiden tietojen ja palveluiden tarjoamisessa ja keräämisessä käytämme seuraavia evästeitä; Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Bing Ads, Facebook, Hotjar, Yotpo, Hubspot, Adform, Floodlight sekä Frosmo.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Superkuva verkkokauppa www.superkuva.fi sekä Superkuvan sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Superkuvan muista rekistereistä, Superkuvan yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

10. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Superkuvan yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Superkuvan asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Superkuvan käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Superkuva myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Superkuva voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

11. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto- turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjillä ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Superkuva
kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Superkuva suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.